Các bước thay đổi địa chỉ kinh doanh cho doanh nghiệp

Đăng ngày 07/12/2021

Với những doanh nghiệp chuyển địa điểm văn phòng, thay đổi địa chỉ kinh daonh tại cơ quan thuế vô cùng quan trọng. Thậm chí, với những doanh nghiệp thay đổi văn phòng sang quận khác, còn cần phải làm thủ tục thay đổi cơ quan thuế. Dưới đây là những bước thay đổi địa chỉ kinh doanh cho những doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trong cùng 1 quận/huyện.
 
Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty không quá phức tạp
B1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh
Sau khi hoàn thành việc chốt thuế tại các cơ quan cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp và tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh.
Hồ sơ chuẩn bị đầy đủ theo nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm:
•    Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính
•    Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ công ty
•    Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ công ty của ban giám đốc hay hội đồng thành viên
•    Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
•    Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
•    Các giấy tờ liên quan khác (nếu được yêu cầu)
Bước 2: Nộp hồ tại phòng đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh hay có thể trực tuyến tới phòng Đăng ký kinh doanh qua cổng thông tin quốc gia
Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ doanh nghiệp
Bước 4: Nhận thông báo kết quả. Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư và nhận kết quả.