• chothuevanphonghanoioffice@gmail.com
A6D6 Thọ Tháp, Cầu Giấy Hà Nội.

Công chứng thuê văn phòng có thực sự cần thiết?

Đăng ngày 01/04/2021 1230

Cơ sở pháp lý

Pháp luật Việt Nam có rất nhiều quy định chế tài liên quan đến vấn đề hợp đồng cho thuê văn phòng. Cụ thể:
Theo Bộ luật dân sự 2005 “Điều 492. Hình thức hợp đồng thuê nhà ở có quy định:
Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
Nghĩa là, đối với hợp đồng cho thuê văn phòng trên 6 tháng trở lên thì yêu cầu bắt buộc phải công chứng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho thuê văn phòng và bên đi thuê văn phòng.

Tham chiếu theo Luật nhà ở: ”Điều 122: Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.”
 


Bên cạnh đó, theo khoản 2 và khoản 3, điều 83, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội cũng nêu rõ:”
  • Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
  • Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.”

Trường hợp này, hợp đồng thuê nhà làm văn phòng (hay hợp đồng thuê nhà với mục đích khác) lại không bắt buộc phải chứng thực, mà không gây ra bất kỳ một mâu thuẫn nào cả.

Trường hợp bên đi thuê văn phòng có tư cách pháp nhân


Trong trường hợp này, việc công chứng hay chứng thực là điều không cần thiết, nguyên nhân là do cả hai bên đều mang tư cách pháp nhân đầy đủ, có thể xuất hoá đơn theo yêu cầu của bên kia và chịu nhiều ràng buộc bởi pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Tóm lại, việc chứng thực hợp đồng cho thuê là yêu cầu không bắt buộc. Tuy nhiên, với những cá nhân đi thuê văn phòng thì hành động công chứng, chứng thực sẽ tăng tính pháp lý và được bảo vệ bởi pháp luật.

Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm văn phòng cho thuê Hà Nội, liên hệ Hanoi Office:
Website: http://www.hanoi-office.com/
Liên hệ: 0939 398 335
Email: chothuevanphonghanoioffice@gmail.com